วิธีรวบรวมการให้คะแนน

itop.techinfus.com/th/ - นี่คือการให้คะแนนและรายชื่อยอดนิยมที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาตลอดจนการวิจัยโดยหน่วยงานจัดอันดับสื่อบริการอินเทอร์เน็ต

การจัดอันดับของเราขึ้นอยู่กับการให้คะแนนและบทวิจารณ์ของลูกค้าและขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีแนวโน้มที่จะบ่งบอกถึงการจัดอันดับที่เป็นธรรม

บรรณาธิการของไซต์ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าและบริการที่นำเสนอในการจัดอันดับซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่แจกจ่ายสถานที่แบบจ่ายเงิน