Πώς καταρτίζονται οι αξιολογήσεις

itop.techinfus.com/el/ - πρόκειται για βαθμολογίες και κορυφαίες λίστες που καταρτίζονται από ειδικούς σε κάθε τομέα, καθώς και έρευνα από οργανισμούς αξιολόγησης, μέσα ενημέρωσης, υπηρεσίες Διαδικτύου.

Οι δικές μας αξιολογήσεις βασίζονται σε αξιολογήσεις καταναλωτών και κριτικές και βασίζονται σε ποσοτικούς δείκτες που είναι πιθανό να παρέχουν μια δίκαιη κατάταξη.

Οι συντάκτες του ιστότοπου δεν συνεργάζονται με κατασκευαστές και καταναλωτές αγαθών και υπηρεσιών που παρουσιάζονται στις αξιολογήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν διανέμουν θέσεις σε πληρωμένη βάση.