Как се съставят рейтинги

itop.techinfus.com/bg/ - това са рейтинги и топ-списъци, изготвени от експерти във всяка област, както и изследвания от рейтингови агенции, медии, интернет услуги.

Нашите собствени класации се основават на рейтинги и отзиви на клиенти и се основават на количествени показатели, които е вероятно да предоставят справедлива индикация за класирането.

Редакторите на сайта не си сътрудничат с производители и потребители на стоки и услуги, представени в рейтингите, което означава, че не разпределят места на платена основа.